21.4.2024
MaxiMagazín

Certifikáty ISO pomáhají zlepšit prestiž vaší firmy

Existuje mnoho norem a nařízení, které je nutné dodržovat. Pro určité činnosti jsou potřeba také certifikáty, bez kterých nelze v daném oboru podnikat. Některé normy nejsou povinné, ale poskytují vaší firmě větší prestiž a poskytují dodavatelům i zákazníkům jistotu, že se řídíte určitými zásadami.

Ochrana životního prostředí

I to, jak nakládáte s odpady a věnujete se recyklaci, je důležité. ISO 14001 je mezinárodní norma pro systém řízení životního prostředí a poskytuje organizacím rámec pro implementaci s důrazem na udržitelnost a minimalizaci negativních dopadů na ekosystémy. Hlavní principy ISO 14001 zahrnují závazek k prevenci znečišťování, dodržování legislativních požadavků, přístup k životnímu prostředí z hlediska celého životního cyklu a neustálé zlepšování environmentálních výsledků. Certifikace podle normy ISO 14001 představuje důkaz o závazku organizace k minimalizaci svého vlivu na životní prostředí. Implementace této normy organizacím umožňuje identifikovat a ovládat environmentální rizika a zároveň zvyšovat povědomí o environmentální odpovědnosti veřejnosti i zákazníků.

Záruka kvality

Norma ISO 9001 poskytuje organizacím rámcovou strukturu pro implementaci efektivního systému řízení kvality, který se zaměřuje na potřeby zákazníků a jejich celkovou spokojenost. Certifikace podle této normy představuje důkaz o závazku organizace k dosahování vysokých standardů kvality. Tím, že organizace implementuje a udržuje systém řízení kvality podle ISO 9001, získává konkurenční výhodu, zlepšuje efektivitu svých procesů a posiluje své postavení na trhu. Ukazujete zákazníkům, že vaše produkty nebo služby jsou kvalitní, spokojenost zákazníka má nejvyšší prioritu a zavazujete se k neustálému zlepšování svých procesů a udržování vzájemně prospěšných vztahů se zákazníky a dodavateli.

V konečném důsledku pomáhají normy ISO vaší firmě vytvářet důvěru u zákazníků a dalších zainteresovaných stran tím, že demonstrují vaši schopnost plnit očekávání a dodržovat vysoké standardy kvality.

Související příspěvky

Rozjíždíte firmu? HIT půjčka myslí i na nové živnostníky

majda

5 P pro začínající podnikatele

redakce

Nemovitosti jako investice. Kdy je vhodné začít přemýšlet o koupi?

redakce