5.4 C
Prague
4.12.2022
MaxiMagazín

Jaký je rozdíl mezi betonem a potěrem – kde se hodí jeden a kde zas druhý?

Stavební terminologie je plná pojmů, se kterými se stavebník často setká až ve chvíli, kdy potřebuje konkrétní materiál v praxi použít. Aby nedošlo ke zmatení pojmů a třeba i z toho plynoucímu omylu, je dobré si včas některé nejasnosti vysvětlit. Třeba to, jaký je rozdíl mezi betonem a potěrem.

Beton a na jeho bázi odvozené produkty jsou pevnou součástí stavebnictví už mnoho desetiletí. Má mnoho výhod – jak pro pevnostní konstrukce, tak pro nenosné části budov. V řeči stavebních inženýrů, statiků, projektantů a dalších odborníků jsou ale výrazy beton a potěr vyhrazeny jen určitým specifickým oblastem.

Co je beton

Slovo beton ve své podstatě určuje místo a účel použití materiálu. Zároveň přímo nic konkrétního neříká o receptuře, případných příměsích a přísadách. To vše naopak jasně a nezaměnitelně určuje normované označení uváděné písmenem C.

Beton je, dle definice, materiál používaný pro staticky namáhané konstrukce. Splňuje vysoké kvalitativní požadavky na pevnost i životnost tak, aby odolal v praxi očekávanému zatížení. Nosné prvky budov, dopravních staveb nebo konstrukce železničních tratí jsou místem, kde beton uplatní všechny své výhody.

Co je potěr

Ne vždy a všude je potřeba vysoká pevnost odpovídající zatížení dopravou nebo obrovskou hmotou stojící budovy. Naopak jsou žádoucí vlastnosti materiálu, které umožní bezpečnou dilataci, akumulaci tepla nebo nivelaci povrchu. A to je ideální působiště betonového potěru.

Potěrové betony se používají na nenosné vodorovné konstrukce v bytové a komerční výstavbě. Vyrovnávací a vynášecí vrstvy podlah jsou nejčastějším místem, kde se s potěrem můžete setkat. Jeho zpracování a použití nevyžaduje složitou techniku a běžně se tak používá i na stavbách malého rozsahu.

Betonové směsi jsou jistota vaší stavby

Je dobře být teoreticky vybaven na případné dotazy a rozhodnutí. Každopádně lze závěrem nabídnout i jednu mnemotechnickou pomůcku, která to celé ještě zjednoduší  – zapamatujte si, že beton drží a potěr leží. Teď už vás jistě nikdo otázkou na rozdíly mezi betonem a potěrem nezaskočí. Ani o půlnoci.

Související příspěvky

Jak si navrhnout ideální dům

redakce

Zateplení podlahy na půdě – zbytečnost nebo nezbytnost?

majda

Tepelná izolace ze severských zemí se svou historií

majda