18.6 C
Prague
30.9.2023
MaxiMagazín

Víte, jak funguje ČOV a jaké přináší výhody?

Čistírna odpadních vod je zařízení, které slouží k čištění odpadních vod z domácností i jiných objektů. Moderní technologie umožňuje likvidaci odpadních vod v souladu s platnými environmentálními předpisy a přispívá k ochraně životního prostředí. ČOV funguje na principu několika fází čištění, které vedou k dosažení vysoce kvalitně přečištěné vody.

Třífázové čištění

První fáze čištění odpadní vody se nazývá předčištění. V usazovacím prostoru dochází k oddělení pevných částic od tekuté složky. Proces zahrnuje mechanické odstranění větších nečistot. Po usazení jsou podrobeny anaerobnímu rozkladu.

Následuje druhá fáze čištění v tzv. aktivačním prostoru. Zde se provádí aerobní a biologické čištění odpadní vody. Za pomocí mikroorganismů (bakterií) probíhá rozklad organických látek. Jde o velmi účinný proces, v rámci kterého se z vody odbourá až 90 % organického znečištění.

Poslední fáze čištění spočívá v likvidaci odpadních vod z dosazovací nádrže. Přečištěná voda se mamutkou vytáhne do odtokového žlabu, odkud putuje dále např. do retenční nádrže, případně je vyvedena ven z pozemku.

Největší výhody ČOV

Snad největším přínosem čistírny odpadních vod je šetrnost vůči životnímu prostředí. Pomáhá snižovat znečištění vodních zdrojů, což je v současné době jednou z priorit vodního hospodářství.

Velkým benefitem je však také úspora nákladů. Kromě toho, že ČOV není nutné vyvážet (jako žumpu), lze přečištěnou vodu dále využívat pro zálivku či jako užitkovou vodu.

A konečně i fakt, že samotná instalace a zprovoznění ČOV nepředstavují nijak složitý proces. V případě zajištěného výkopu jde o otázku 2-4 hodin a práci pro jediného montéra. Napojení stavby na veřejnou kanalizaci je mnohem komplikovanější, časově náročnější a nákladnější.

O ČOV se dozvíte více na blogu projekční kanceláře ZAKRA. Odborníci vám poradí s výběrem a pomůžou s vyřízením dotace.

Související příspěvky

Konečně firma, která ví, jak se chovat ke svým zákazníkům

Veronika

Zateplení stropu proč je to nejvýhodnější způsob úspor?

majda

Mytí oken ve výškách bez postranních úmyslů

Veronika