12.6 C
Prague
17.9.2021
MaxiMagazín

Zaujíma Vás predaj s.r.o.? Čo všetko by ste mali vedieť než začnete.

Predaj s. r. o. predstavuje z právneho hľadiska prevod obchodného podielu zo súčasného spoločníka na iného. Tento spôsob predaja spoločnosti je veľmi výhodný a pomerne rýchly. Treba si uvedomiť, že nemusíte predávať alebo kupovať len firmy s ekonomickou históriou, ale existujú aj takzvané ready made s. r. o., ktoré nemajú žiadnu históriu.

S ready made s. r. o. ušetríte čas a vyhnete sa nepríjemnostiam na úradoch. Založenie s. r. o. s registráciou na daňovom úrade trvá priemerne päť týždňov. Konateľom ready made môžete byť už do štyroch hodín. To je značná výhoda, ktorú má predaj už aj zabehanej spoločnosti.

Zaujíma vás aké podmienky musia byť splnené na to, aby sa predaj firmy mohol vôbec realizovať a ako celý tento proces prebieha?

Pri predaji spoločnosti je dôležitá záväzná rezervácia. Či už si rezervujete nejakú spoločnosť vy, alebo vašu už zabehnutú si rezervuje niekto iný. Podstatnými náležitosťami sú údaje nového spoločníka, konateľa. Uvádzajú sa prípadne zmeny sídla, obchodného mena či predmety podnikania. Dohodnete si termín predaja spoločnosti a dokumenty, ktoré vám pripraví advokátska kancelária. Zväčša ide o partnerskú advokátsku kanceláriu. Následne sa podpisujú dokumenty k predaju firmy za prítomnosti notára. Od tohto momentu je nový majiteľ spoločnosti jej konateľom a tým sa stáva právne zodpovedný za spoločnosť a jej fungovanie. Ak predávate spoločnosť s. r. o. zápis zmien do obchodného registra a ohlásenie týchto zmien na daňovom úrade hlásite vy, ale ak ju kupujete, zabezpečuje tieto náležitosti spoločnosť, s ktorou uzatvárate zmluvu.

Ak sa zameriame len na spoločnosti, ktoré už existujú a majú svoju ekonomickú históriu, je výhodné si takúto spoločnosť kúpiť viac, ako zakladať vlastnú kvôli časovej úspore a referenciám. Špecifickým dôvodom kúpy existujúcej firmy je vyhnutie sa zloženiu vysokej zábezpeky. Preto, ak by hrozilo zloženie vyššej zábezpeky na DPH ako by sa zaplatilo za kúpu hotovej s.r.o., ktorá už je registrovaným platiteľom DPH,  je pre neho výhodnejšie si radšej takúto spoločnosť kúpiť. Záujem o kúpu už existujúcej s. r. o. sú zahraniční občania, ktorí si týmto spôsobom uľahčujú fungovanie v slovenskom právnom systéme.

Ak chcete predať spoločnosť s. r. o., musíte spĺňať konkrétne kritéria na jej predaj. Predávaná spoločnosť nesmie mať žiadne záväzky. Záväzky predávanej spoločnosti musia byť v nulovej výške a to znamená, že výška majetku sa musí rovnať výške jej vlastného imania. Z hľadiska štruktúry záväzkov môže mať spoločnosť plánovaná na predaj najčastejšie záväzky voči spoločníkovi, záväzky voči tretím osobám alebo dokonca verejným inštitúciám.

Predávaná spoločnosť s ručením obmedzeným by mala byť platiteľom DPH, čo je druhé kritérium predaja. Firma musí byť registrovaná ako riadny platiteľ dane z pridanej hodnoty podľa zákona  o dani z pridanej hodnoty. Ak kupujete spoločnosť s. r. o., ktorá je platcom DPH, nemali by ste zabúdať sa informovať na zúčtovacie obdobie. Teda platca mesačný alebo štvrťročný.

Tretím kritériom, ktoré sa pri predaji spoločnosti tiež posudzuje, je ekonomická história spoločnosti. Platí, že kratšia ekonomická história je pre predaj sro lepšia ako dlhšia. Ideálna je tá, ktorá vznikla približne pred jedným alebo dvoma rokmi, pretože v nej nie je potrebné preverovať až také veľké množstvo informácií.

56565656

Okrem základných kritérií predaja spoločností s. r. o. je dôležité vedieť, či má spoločnosť jedného spoločníka alebo v spoločnosti figuruje niekoľko spoločníkov. Je to potrebné vedieť preto, aby sa predišlo časovým komplikáciám pri predaji. Dôvodom komplikácií sú ostatní spoločníci vo firme, pretože musia byť predaja časti svojej firmy účastní všetci.

Posledným krokom sú potvrdenia o bezdlžnosti predávanej spoločnosti. Nie je to pravidlom, ale predávajúci by mal predložiť potvrdenia o bezdlžnosti od daňového úradu, Sociálnej poisťovne a všetkých troch zdravotných poisťovní. Kupujúci má právo žiadať tieto potvrdenia skôr ako sa bude o danú spoločnosť zaujímať. Legislatíva síce tieto formality nevyžaduje, ale znižujú potenciálne riziká pre kupujúceho.

Ak je všetko v poriadku, pristupujú obe strany, kupujúci aj predávajúci k podpisu zmluvy. Zmluva o prevode obchodného podielu by mala obsahovať aj čestné vyhlásenie v zmysle, že ak firme vyplynú plnenia z obdobia pred predajom, za ich plnenie je zodpovedný pôvodný vlastník spoločnosti s. r. o. Do zmluvy je možné po dohode zahrnúť všetky ochranné faktory, či už sa chráni predávajúci, alebo kupujúci.

Predaj spoločnosti s. r. o. je potrebné zapísať do obchodného registra. Tam sa vymaže meno pôvodného spoločníka a uvedie sa meno nového spoločníka, respektíve konateľa. Rovnako si tam hneď kupujúci nahlasuje nové meno spoločnosti. Všetky zmeny musíte mať potvrdené na daňovom úrade, aby ste mohli ďalej platiť DPH za spoločnosť. Žiadosť na daňový úrad sa podáva za kupujúceho aj predávajúceho spoločne v mieste sídla spoločnosti s. r. o., alebo ju podá každý zvlášť a to na daňový úrad v mieste svojho bydliska.

Poslednou zaujímavosťou pri predaji spoločnosti s. r. o. je, že prevod obchodného podielu s. r. o. podlieha dani z príjmov a tiež aj zdravotným odvodom. Teraz si už len vybrať tú správnu spoločnosť a začať podnikať, alebo naopak. V každom prípade existujú spoločnosti, čo vám s tým rady poradia.


 

 

 

Související příspěvky

Originální tonery do tiskáren jsou zbytečně drahé – nahraďte je!

redakce

Nová kniha Jaroslava Duška a Pavlíny Brzákové rozpráví o důležitosti prvního doteku

redakce

Kniha Magické peříčko a Tajný svět

majda