Investujte do korporátních dluhopisů

 

Existuje mnoho možností, kde investovat vlastní úspory. Ale vyznat se v daných možnostech není vůbec jednoduché. Zvlášť pokud nemáte s investováním dostatečné zkušenosti. Investovat peníze bezpečným a efektivním způsobem je třeba s rozmyslem, abyste o své naspořené peníze nepřišli.  Chcete-li začít s investováním, vyzkoušejte korporátní dluhopisy.

 

Co to jsou korporátní dluhopisy?

Dluhopisy kromě státu mohou vydávat i soukromé firmy. V případě soukromých firem se pak jedná právě o korporátní dluhopisy. Získané prostředky z dluhopisů umožňují firmám rychlejší růst, prosazení se v konkurenčním prostředí a investice do nových projektů, technologií či procesů.

Investicí do dluhopisů tak přispějete k rozvoji vybrané společnosti a zároveň zvýšíte hodnotu svých úspor. V pravidelných intervalech pak dostáváte výnosy z dluhopisů a na konci zvoleného období získáte počáteční investici zpět.

 

Proč zvolit právě korporátní dluhopisy?

Investice do korporátních dluhopisů sice není nejčastější forma investování peněz, ale má řadu nezpochybnitelných výhod. Hlavní výhodou je zejména zajímavé úročení, které u jiných způsobů investování nezískáte. Mezi další pozitiva patří relativně nízká míra rizika, pokud se jedná o investici do dlouhodobě fungujících společností s historií a reálnými projekty. Investování do korporátních dluhopisů je tak poměrně bezpečnou formou investice s přijatelnou mírou rizika. Emitent je povinen ze zákona poskytovat ekonomické výsledky své společnosti, tudíž všechny tyto informace máte předem k dispozici. ČNB navíc schvaluje prospekty jednotlivých společností pro emise dluhopisů.

 

Kde investovat?

Jednou z firem, které ČNB schválila prospekt na vydávání korporátních dluhopisů je firma EMTC – Czech, a. s. Společnost EMTC získané peníze využívá pro rozvoj nových projektů, do inovace vzdělávací aplikace Lipa Learning a také pro projekt Airjobs z oblasti personalistiky. Pokud o investování do dluhopisů této společnosti začínáte uvažovat, tak se podívejte na webové stránky této společnosti, kde naleznete všechny potřebné informace pro vaše rozhodnutí.

Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 1. 3. 2018, č.j. 2018/031159/CNB/570,  jeho dodatek č. 1 schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 29. 3. 2018, č.j. 2018/044977/CNB/570 a dodatek č. 2, který nabyl právní moci 5. 1. 2019, byly uveřejněny na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné je získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Praha 3, Pod Krejcárkem 975/2, 5. patro.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Movie Downloads To Buy Top Movie Download Site Latest Movie Download How Do I Download Movies Full Hd Movie Download