Investujte do korporátních dluhopisů a vydělávejte

 

Chtěli byste efektivně zhodnotit své úspory, které jen zahálejí na vašich účtech? Rádi byste získali zajímavé úroky a zároveň se nechcete obávat, že o své těžce vydělané peníze rychle přijdete? Pokud ano, tak právě pro vás bude investice do korporátních dluhopisů tou správnou volbou. A jak korporátní dluhopisy získat a na co se při výběru zaměřit?

 

Co jsou korporátní dluhopisy?

Je málo pravděpodobné, že byste neslyšeli o státních dluhopisech, ale slyšeli jste o dluhopisech korporátních? Korporátní dluhopisy vydávají soukromé firmy, které díky získaným penězům mohou investovat do svého rozvoje a prosadit se tak lépe v konkurenčním prostředí, rozvíjet nové projekty apod. V pravidelných intervalech pak od nich dostáváte sjednaný úrok a na konci zvoleného období získáte zpět svoji počáteční investici. Tak jako je tomu i u státních dluhopisů.

 

Hlavní výhody a nevýhody dluhopisů

Hlavní rozdíl korporátních a státních dluhopisů spočívá zejména ve zhodnocení vložených prostředků, které je u korporátních dluhopisů mnohem vyšší. Není žádným tajemstvím, že se dnes investice do státních dluhopisů téměř nevyplatí, jelikož získané peníze nepokryjí ani inflaci. Vyšší úročení peněz však zase může být vykoupeno vyšší rizikovostí investice, čemuž se dá dnes snadno předejít. Výhodou je, že i pro vydávání korporátních dluhopisů existují pravidla, takže si rizika snadno ověříte.

Dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu totiž schvaluje ČNB jednotlivým firmám prospekty pro veřejné nabízení dluhopisů. Veřejně nabízet dluhopisy tak nemůže každá firma. A zároveň jsou zákonem stanoveny podmínky pro veřejné nabízení dluhopisů, nemůže tak docházet k několikanásobným emisím, jako tomu bylo dříve v případě neveřejných emisí, stejně tak musí být také dodržován maximální počet investorů. Naopak v případě veřejných nabídek dluhopisů na základě prospektu schváleného ČNB musí firmy zveřejňovat své hospodářské výsledky, které si tak můžete předem prostudovat.

 

Kde investovat?

Své peníze můžete svěřit například české společnosti EMTC – Czech, a. s., která je na českém trhu již 15 let a stojí za ní projekty, jako je vzdělávací aplikace Lipa Land pro děti či pracovní portál Airjobs. Dluhopisy EMTC jsou vydávány právě pro projekt Lipa Learning, díky čemuž může tato společnost investovat získané peníze do dalšího rozvoje aplikací pro děti.


Více informací o této firmě a dluhopisech najdete na webových stránkách této společnosti.

Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 1. 3. 2018, č.j. 2018/031159/CNB/570,  jeho dodatek č. 1 schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 29. 3. 2018, č.j. 2018/044977/CNB/570 a dodatek č. 2, který nabyl právní moci 5. 1. 2019, byly uveřejněny na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné je získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Praha 3, Pod Krejcárkem 975/2, 5. patro.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Movie Downloads To Buy Top Movie Download Site Latest Movie Download How Do I Download Movies Full Hd Movie Download